Skip to main content

Webpagina Optimalisatie

In dit overzicht kun je de individuele pagina’s analyseren en optimaliseren voor bepaalde zoekwoorden.

Bovenaan het scherm kun je de pagina selecteren, toevoegen of verwijderen.

Klik op Bijwerken om de pagina factoren bij te werken.

Titel

De <title> tag wordt gezien als één van de belangrijkste on-page elementen en vergt dus extra aandacht.

De title tag wordt niet alleen gebruikt door de zoekmachines om jouw pagina te begrijpen, maar wordt ook getoond aan de gebruikers in de zoekresultaten. Het is dus belangrijk dat jouw titel zowel zoekwoorden bevat als aantrekkelijk is voor de gebruiker.

Zoekwoorden in de titel

Gebruik dus zoekwoorden in dit element. Voor hogere posities, moet je de belangrijkste zoekwoorden aan het begin van de title tag plaatsen.

Omdat de titel het meest prominent getoond wordt in de zoekresultaten, moet je zorgen dat de titel aantrekkelijk en uitdagend is voor potentiële bezoekers.    

Titel lengte

Probeer de titels ook kort te houden omdat titels die langer zijn dan 55 karakters worden afgekort door de zoekmachines. Daarnaast kunnen titels die té lang, té kort (titels met 1 woord) of titels die niet gerelateerd zijn aan de pagina, worden herschreven door de zoekmachines.    

Dubbele <title> tag

Volgens "goed gebruik" bij HTML code, moet een webpagina maar één <title> tag hebben. Als er meerdere title tags worden gevonden op een pagina, weten zoekmachines niet welke ze moeten tonen en kunnen eventueel zelf een titel bepalen voor in de zoekresultaten.    

Meta Tags

Meta tags geven aan waar een bepaalde pagina over gaat. Daarnaast wordt de meta description getoond in de zoekresultaten. Tijd dus om hier wat aandacht aan te besteden.

Zoekwoorden in meta description

De meta description is een belangrijk on-page element en vergt dus extra aandacht. De meta description wordt niet alleen gebruikt door de zoekmachines om jouw pagina te begrijpen, maar wordt ook getoond aan de gebruikers in de zoekresultaten.

Het is dus belangrijk dat jouw meta description zowel zoekwoorden bevat als aantrekkelijk is voor de gebruiker. Plaats jouw zoekwoord(en) aan het begin van de meta description om hogere posities te bereiken.

Let op: Meta descriptions die niet gerelateerd zijn aan de pagina kunnen genegeerd worden door de zoekmachines waardoor er een willekeurige tekst wordt geplaatst in de zoekresultaten.    

Meta description lengte

Probeer de meta descriptions relatief kort te houden omdat meta descriptions langer dan 155 karakters worden afgekort door de zoekmachines.

Dubbele meta description

Volgens "goed gebruik" bij HTML code, moet een webpagina maar één meta description tag hebben. Als er meerdere meta description tags worden gevonden op een pagina, weten zoekmachines niet welke ze moeten tonen en kunnen eventueel zelf een meta description bepalen voor in de zoekresultaten.    

Zoekwoorden in meta keywords

De meta keywords tag heeft vroeger een grote rol gespeeld, maar wordt tegenwoordig veelal genegeerd door de zoekmachines. Daarnaast kan het de concurrentie helpen bij het ontdekken van jouw zoekwoord strategie.

Als je toch de meta keywords tag wilt gebruiken, voor bijvoorbeeld zoekmachines als Baidu, die nog steeds gebruik maken van deze tag, zorg dan dat het relevante zoekwoorden zijn en dat je er niet teveel gebruikt. Gebruik een komma (,) om de zoekwoorden van elkaar te scheiden binnen de tag.    

Body

De pagina body is het zichtbare gedeelte van de website. Als de zoekwoorden op de juiste wijze worden geplaatst, kan dit een aanzienlijke verbetering van de zoekmachine posities betekenen.

Zoekwoorden in <body>

Als jouw doel zoekwoorden voorkomen in de body van de webpagina, heeft de pagina een betere kans op hoge zoekmachine posities. Plaats de zoekwoorden aan het begin van de pagina voor de grootste impact.

Je kunt zoekwoorden zonder of met extra tags plaatsen op de pagina, zoals H1, H2-H6, Vetgedrukt, Schuingedrukt of Link anker. Zulke tags zijn onderdeel van de pagina body en moeten worden overwogen tijdens de optimalisatie.

Probeer de pagina inhoud niet alleen zoekwoord rijk te maken, maar ook aantrekkelijk voor de gebruiker: gebruik een logische structuur, gebruik kopteksten en bullets, afbeeldingen en andere multi-media inhoud.

Zorg ervoor dat je GEEN black-hat pagina optimalisatie technieken gebruikt (zoekwoord stuffing, tekst in dezelfde kleur als de achtergrond, etc) omdat deze kunnen leiden tot een straf van de zoekmachines.    

Aantal woorden in <body>

Webpagina's met veel tekst scoren vaak goed in de zoekresultaten, omdat ze vaak bruikbaarder zijn voor de gebruikers. Het is aanbevolen om tekst bovenaan de pagina te plaatsen omdat zoekmachines vraagtekens kunnen hebben bij veel advertenties of non-tekst inhoud, bovenaan de pagina.

Hoewel specifieke aanbevelingen voor de hoeveelheid tekst, verschillen van niche tot niche, kun je het best kijken naar de gemiddelden van de concurrentie.

Zoekwoorden in H1

De H1 tag geeft de belangrijkste koptekst van de pagina aan. Het is aan te bevelen om maar één H1 tag per pagina te gebruiken en de minder belangrijke kopteksten te voorzien van H2 tot H6 tags, in volgorde van aflopende belangrijkheid.

Plaats jouw zoekwoord(en) aan het begin van de tag, voor hogere posities in de zoekresultaten.

Als je jouw pagina optimaliseert voor meerdere zoekwoorden, gebruik dan jouw belangrijkste zoekwoord in de H1 tag.    

Zoekwoorden in H2-H6

H2-H6 tags worden gebruikt om subkop teksten op een pagina te markeren (in tegenstelling tot de H1 tag die alleen wordt gebruikt om de belangrijkste koptekst te markeren). Het is belangrijk om de hiërarchie van de H2-H6 tags goed te gebruiken, om de zoekmachines niet in verwarring te brengen. Het is niet logisch om een H3 tag in plaats van een H2 tag te gebruiken, enz.

Tegelijkertijd is het gebruik van H2-H6 tags optioneel en geeft het slechts een kleine boost aan jouw posities in de zoekresultaten voor deze zoekwoorden.    

Zoekwoorden vetgedrukt

Vet gedrukte tekst wordt gebruikt op pagina's om bepaalde tekst te benadrukken (bv. als je <b>bananen</b> of <strong>bananen</strong> in de code plaatst, zien de bezoekers bananen). Zoekmachines zien woorden die vet gedrukt zijn normaal gesproken als iets belangrijker dan woorden zonder extra opmaak.

Probeer, wanneer het kan, jouw zoekwoorden als vetgedrukt te plaatsen, maar doe dit niet te veel om over-optimalisatie te voorkomen.    

Zoekwoorden schuingedrukt

Schuin gedrukte tekst wordt gebruikt om bepaalde tekst extra te benadrukken (bv. als je <i>bananen</i> of <em>bananen</em> in de code plaatst, zien de bezoekers bananen). Zoekmachines zien woorden die schuingedrukt zijn normaal gesproken als iets belangrijker dan woorden zonder extra opmaak.

Probeer, wanneer het kan, jouw zoekwoorden als schuin gedrukt te plaatsen, maar doe dit niet te veel om over-optimalisatie te voorkomen.    

Zoekwoorden in link ankers

Link anker teksten zijn de zichtbare gedeelten van links op de pagina. Hoewel het gebruik van zoekwoorden in ankerteksten helpt om jouw pagina thema te verbeteren, koppelen zoekmachines vooral de pagina's waarnaar gelinkt wordt aan het zoekwoord.

Afbeeldingen

Zoekmachines kunnen geen afbeeldingen lezen!

Gebruik dus ALT attributen om de zoekmachines te vertellen waar de afbeeldingen over gaan.

Zoekwoorden in ALT teksten

ALT teksten moeten de afbeelding beschrijven en, indien relevant, doel zoekwoorden bevatten.

Daarnaast kun je door geoptimaliseerde ALT teksten hoger scoren in en meer verkeer krijgen van Google's afbeeldingen zoeken.    

Lege ALT teksten

Je kunt het beste zoekwoord rijke ALT tekst maken voor iedere afbeelding op de pagina om zoekmachines te helpen de pagina inhoud beter te begrijpen en hopelijk hoger te scoren in de zoekresultaten.    

Markup

Open Graph markup en gestructureerde gegevens helpen om beter op te vallen in de zoekmachines en social media.

Open Graph markup

Open Graph is een speciaal pagina markup protocol die webmasters in staat stelt om de social snippets van hun gedeelde URLs te beïnvloeden. Het zijn de Open Graph tags' die de titel, omschrijving en thumbnail afbeelding voor een URL bepalen wanneer iemand de link deelt op de social media.

Op dit moment wordt Open Graph markup ondersteund door alle grote sociale netwerken, inclusief Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn, Instagram en anderen.

De Open Graph tags moeten in de meta tags in de head van de pagina worden geplaatst. En ze moeten aanwezig zijn op iedere pagina die gedeeld mag worden op de social media, zodat de meest relevante en aantrekkelijke snippet wordt getoond.    

Gestructureerde gegevens

Gestructureerde data verbetert de data voor de zoekmachines en labelt bepaalde inhoud: beoordelingen, evenementen, product informatie, de informatie over de organisatie, etc.

Zulke opmaak kan de presentatie van de pagina aanzienlijk verbeteren in de zoekresultaten. De rich snippets kunnen er heel aantrekkelijk uitzien en de click through tot 300% verbeteren.    

Pagina beschikbaarheid

De pagina moet natuurlijk wel beschikbaar zijn voor de zoekmachines om goed geïndexeerd te kunnen worden!

Pagina status code

Wanneer een bezoeker jouw pagina bezoekt met een browser of wanneer Googlebot jouw pagina crawlt, retourneert de server een HTTP status code. Deze code geeft informatie over de status van de aanvraag. Enkele gebruikelijke status codes zijn:

  • 200 - succes
  • 301 - pagina is verplaatst
  • 404 - pagina bestaat niet
  • 503 - server tijdelijk niet beschikbaar

In het ideale geval retourneert de pagina een 200 of 301 status code.      

Gebroken bronnen

Hoewel gebroken bronnen (videos, images, css files, etc.) op de website, niet direct gelinkt zijn aan zoekmachine posities, moeten ze wel worden opgelost.

Ze zijn namelijk een belangrijke factor voor user experience en kunnen leiden tot bezoekers die weggaan, zonder dat ze gevonden hebben waar ze voor kwamen.

Daarnaast kan het ten koste gaan van het zoekmachine crawl budget, waardoor belangrijke inhoud gemist kan worden tijdens het crawlen door de zoekmachines.    

Pagina is uitgesloten van indexering

Een pagina kan uitgesloten zijn van indexering op verschillende manieren:

  • in een robots.txt bestand
  • mbv een noindex X-Robots-Tag
  • mbv een noindex metatag.

Soms is het logisch om pagina's uit te sluiten van indexering: pagina's met gevoelige informatie, oude verkoop informatie of andere pagina's die niet in de zoekmachine index moet komen.    

Pagina gebruikt meta refresh

Meta refresh moet niet worden gebruikt omdat het in strijd kan zijn met Google's Kwaliteit Richtlijnen!

Google: "In het algemeen adviseren wij om meta-refresh redirects niet te gebruiken, omdat dit verwarring kan veroorzaken bij bezoekers en zoekmachine robots. Momenteel veroorzaakt het geen problemen mbt crawlen, indexeren of positionering, maar het is wel aan te bevelen om dit aan te passen."

Pagina gebruikt rel=”canonical”

rel="canonical" is niet ingesteld op deze pagina en dit is OK als er geen interne dubbele inhoud op jouw website is (om zeker te zijn dat er geen dubbele inhoud is, ga naar Site Audit en check Dubbele titels en Dubbele META descriptions).    

Meestal worden dubbele URLs verholpen met 301 redirects.

Soms, wanneer er bijvoorbeeld producten in 2 verschillende categorieën staan met 2 verschillende URLs en beide live moeten zijn, kun je beter een prioriteit aangeven dmv rel="canonical" tags. Dit moet correct ingesteld worden in de <head> tag van de pagina en verwijzen naar de pagina versie die goed moet scoren in de zoekmachines.    

Code en technische factoren

De technische staat van de webpagina moet goed zijn om indexatie problemen te voorkomen.

Gemixte HTTP/HTTPS inhoud problemen

 Het issterk aanbevolen om beveiligde encryptie te gebruiken voor veel websites (bijvoorbeeld websites die vertrouwelijke informatie of transacties verwerken.) Vaak ondervinden webmasters problemen bij het switchen van HTTP naar HTTPS. 1 van deze problemen isgemixte inhoud - wanneer HTTPS pagina's inhoud via HTTP bevatten.

Wanneer een HTTPS pagina inhoud via HTTP bevat, dan gaat dit ten koste van de veiligheid van de hele pagina omdat het niet beveiligde gedeelte toegankelijk is voor sniffers. Om deze reden wordt deze inhoud door veel moderne browsers geblokkeerd of wordt er een "onveilige verbinding" waarschuwing weergegeven.

Volgens Google zijn er 2 typen gemixte inhoud:

Passieve gemixte inhoud is inhoud die niet communiceert met de rest van de pagina en een man-in-the-middle aanval is dus beperkt tot het bewerken van deze inhoud. Passieve gemixte inhoud zijn bijvoorbeeld afbeeldingen, video en audio inhoud.

Actieve gemixte inhoud communiceert wel met de rest van de pagina en stelt de aanvaller in staat om veel te doen met de pagina. Voorbeelden van actieve gemixte inhoud zijn scripts, iframes, flash bronnen en andere code die de browser kan downloaden en uitvoeren.   

Dubbele rel=”canonical” code

In veel gevallen worden dubbele rel="canonical" codes op de pagina veroorzaakt door SEO plugins, die automatisch rel="canonical" links op de pagina plaatsen.

Als dit gebeurt zullen zoekmachines waarschijnlijk alle rel="canonical" hints op de pagina negeren.

Hierdoor worden alle voordelen die een rel="canonical" heeft teniet gedaan.

Problemen met character encoding

Karakter codering is een belangrijke regel code, die de browser vertelt welke tekenset (charset type) de website gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de browser de pagina goed weergeeft op alle media en helpt ook bij het verminderen van de laadtijd van de pagina.

Als de tekenset in de HTTP-header en op de pagina niet overeenkomen, kan de webpagina verkeerd worden weergegeven . Dit ziet er slordig uit naar de zoekmachines en kan invloed hebben op uw posities in de zoekmachine resultaten.    

Pagina gebruikt frames

Met Frames kun je meer dan één HTML document tonen in hetzelfde scherm. Hierdoor kunnen zoekmachines belangrijke tekst en hyperlinks missen.

Als je Frames gebruikt kunnen zoekmachines jouw pagina inhoud niet goed indexeren. Dit kan een negatieve invloed hebben op jouw zoekmachine posities.    

W3C HTML fouten & waarschuwingen

Perfecte HTML is niet altijd strikt noodzakelijk voor hoge posities in de zoekmachines en dus moet je je afvragen of het zin heeft om alle W3C fouten en waarschuwingen op te lossen.

Fouten in de HTML code kunnen wel leiden tot indexering fouten. Wanneer je bijvoorbeeld vergeten bent om een HTML tag af te sluiten, kunnen zoekmachine spiders een hele sectie van de pagina missen bij het indexeren.  

HTML validator: https://validator.w3.org/   

W3C CSS fouten en waarschuwingen

CSS stijlen worden gebruikt om het design en de pagina formatting te controleren en om stijl van structuur los te koppelen, waardoor de pagina sneller laadt.

CSS Fouten zijn misschien niet zo belangrijk voor zoekmachines, maar kunnen er wel voor zorgen dat de bezoekers de pagina verkeerd zien en daardoor een negatief effect hebben op jouw conversie en bounce rates. Zorg er dus voor dat de pagina goed getoond wordt in alle browsers (incl. de mobiele browsers).    

CSS validator: https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

Gestructureerde data

Overweeg het gebruik van semantische opmaak (gestructureerde data) op de pagina, omdat het de zoekmachines helpt bij het begrijpen van de betekenis ervan, en kan leiden tot het tonen van een "rich snippet" (een afbeelding of een prominent stuk tekst) in de zoekresultaten, naast uw link.

Gedetailleerde informatie over gestructureerde data en implementatie ishier beschikbaar.    

Zorg ervoor dat alle belangrijke informatie op de webpagina voorzien is van gestructureerde data opmaak. Je kunt ook deGoogle Structured Data Testing Tool gebruiken om de structuur van jouw opmaak te controleren (let op dat opzettelijk misleidende opmaak kan leiden tot een zoekmachine straf).    

Gestructureerde data opmaak zorgt voor een betere datastructuur die wordt verzonden naar de zoekmachines en labelt bepaalde informatie: beoordelingen, evenementen, productinformatie, organisatie informatie, etc.

Zulke opmaak kan de presentatie van jouw pagina significant verbeteren in de zoekresultaten. Het kan bijvoorbeeld leiden tot aantrekkelijke "rich snippets" die de clicktrhough met 300% kunnen verbeteren.

Url

Gebruik een korte en omschrijvende URL.

Dynamische URL

URLs die dynamische karakters als "?", "_" en parameters gebruiken zijn niet gebruiksvriendelijk omdat ze niet beschrijvend zijn en moeilijker te onthouden.

URL lengte

In het algemeen moet je de URLs kort houden. Korte URLs krijgen méér klikken in de zoekresultaten, zijn makkelijker te onthouden en worden zonder problemen getoond in een browser.

Daarnaast verschilt de lengte die een browser kan verwerken van browser tot browser. Sommige browsers kunnen lange URLs niet verwerken.    

Links

Gebruik niet teveel links en zorg in ieder geval dat ze werken!

Gebroken links

Gebroken links zijn slecht voor gebruikers en zoekmachines. Ze zijn slecht voor gebruikers omdat ze teleurgesteld worden na het klikken van zo'n link op jouw pagina.

En ze zijn slecht voor zoekmachines omdat deze kunnen concluderen dat jouw website niet actief wordt bijgehouden of dat jouw website zorgt voor een slechte gebruikerservaring. Hierdoor kunnen de posities verslechteren.

Check de pagina dus regelmatig op gebroken links en los ze op indien nodig.    

Aantal links op de pagina

Volgens Google is een groot aantal uitgaande links op een pagina (méér dan 100) overstelpend voor de gebruikers.

Daarnaast is het vaak een signaal voor een kwalitatief slechte website of een pagina die links verkoopt. Dit is weer een slecht signaal naar de zoekmachines.    

Dofollow ext. links op de pagina

Simpel gezegd zijn dofollow links, links die geen rel="nofollow" attribuut hebben. Zulke links worden gevolgd door de zoekmachines en geven PageRank door (let op dat het volgen van links ook kan worden voorkomen dmv de nofollow <meta> tag).

Hoewel er niets mis is met links naar andere websites dmv dofollow links, kunnen veel links naar irrelevante of lage kwaliteit websites, leiden tot het vermoeden van zoekmachines dat je links verkoopt of deelneemt aan andere illegale link programma's. Dit kan leiden tot zoekmachine straffen.

Mbv het rel="nofollow" attribuut bij uitgaande links kun je kleine PageRank gedeelten behouden binnen de pagina ipv het doorgeven aan de pagina waarnaar je linkt.    

Pagina snelheid (Desktop)

Pagina snelheid is een belangrijke factor. Niet alleen voor de zoekmachines, maar ook voor de bezoekers!

Bezoekers hebben haast en willen niet wachten!

Paginagrootte

Deze factor meet hoe groot de pagina is, inclusief alle elementen zoals JavaScript, CSS, afbeeldingen, etc. Naast een directe invloed op pagina snelheid en gebruikerservaring, is paginagrootte een belangrijke positie factor. Zorg ervoor dat de pagina snel laadt en niet te veel componenten bevat die de laadtijd kunnen verlengen.    

Server respons tijd

De server responstijd kan beter. Bekijk de mogelijke oorzaken (langzame applicatie logica, langzame database queries, langzame routing, frameworks, bibliotheken, CPU of Geheugen problemen, etc.) en probeer deze op te lossen. Zie Google'sPageSpeed Insights voor gedetailleerde instructies.    

Server respons tijd is een belangrijke factor bij gebruikerservaring, omdat het onderdeel is van de totale laadtijd van de pagina.  

Te veel redirects

Te veel redirects kunnen de pagina laadtijd aanzienlijk verlengen, en hebben dus een negatieve invloed op de gebruikerservaring.    

Ongecomprimeerde onderdelen

Zorg dat GZIP compressie is ingesteld op jouw server. Zie Google'sPageSpeed Insights voor meer info.    

GZIP compressie van tekst bronnen (HTML, JavaScript, CSS) kan de paginagrootte behoorlijk verminderen en de pagina snelheid verbeteren. GZIp compressie moet ingesteld worden op de website server en toegepast worden op alle website bronnen.  

Ongecomprimeerde afbeeldingen

Het gebruik van ongecomprimeerde afbeeldingen of afbeeldingen met een onnodig hoge resolutie, heeft een negatieve impact op de pagina snelheid. Het optimaliseren van de afbeeldingen kan de grootste byte besparing opleveren en zorgen voor een performance verbetering. Het is aanbevolen om PNG en JPEG formaten voor foto's en GIF voor kleinere afbeeldingen te gebruiken. Gebruik van CSS sprites kan ook helpen om de pagina snelheid te verbeteren en het aantal afbeeldingen die geladen moeten worden te verminderen.

Zie Google'sPageSpeed Insights voor meer informatie.   

Niet gecachete bronnen

Browser caching is een belangrijke factor voor pagina snelheid. Cachen zorgt ervoor dat de pagina sneller laadt wanneer de bezoeker terug komt, en wanneer de bezoeker andere pagina's met dezelfde onderdelen bezoekt.    

Zie Google'sPageSpeed Insights voor gedetailleerde instructies.    

Niet verkleinde onderdelen

Bronnen minimaliseren betekent dat je onnodige spaties, lege regels en line breaks verwijdert in de pagina HTML, JavaScript en CSS. Het optimaliseren van deze bronnen resulteert in een snellere pagina.

Zie Google'sPageSpeed Insights voor meer informatie.  

Weergave blokkerende JavaScript/CSS

Deze factor toont of er JavaScript of CSS problemen op de pagina zijn. De JavaScript code en CSS bronnen die worden gebruikt voor het "above-the-fold" gedeelte moeten "inline" worden opgenomen op de pagina, terwijl scripts en stijlen die niet kritisch zijn voor de eerste weergave worden uitgevoerd na de eerste weergave.

“Above-the-fold” inhoud geprioriteerd

Prioriteit geven aan het "above the fold" gedeelte van de pagina zorgt ervoor dat het zichtbare gedeelte snel laadt. Als grote hoeveelheden data nodig zijn om het "above the fold" te tonen, zijn er extra opdrachten nodig tussen de server en de browser van de gebruiker.    

Pagina bruikbaarheid (Mobiel)

Tegenwoordig komen 50% van de bezoekers mbv een tablet of smartphone.

Zorg dus dat de website goed werkt op ieder apparaat!

Mobielvriendelijk

Volgens Google heeft het mobiel vriendelijk algoritme invloed op mobiele zoekopdrachten in alle talen wereldwijd en heeft het een significante impact op de posities in de zoekresultaten van Google. Het algoritme werkt per pagina - het gaat er niet om hoe mobielvriendelijk jouw pagina's zijn (%), maar gewoon of de pagina mobielvriendelijk is of niet. Het algoritme is gebaseerd op criteria als kleine letter typen, klikbare links, leesbare inhoud, etc.    

Viewport correct ingesteld

Een viewport bepaalt hoe een webpagina er uit ziet op mobiele apparaten. Zonder een viewport tonen mobiele browsers de pagina op desktop breedte, geschaald naar de schermbreedte van het apparaat. Dit leidt tot leesbaarheid en navigatie problemen op mobiele apparaten.

Op pagina's die geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten, staat de viewport tag in het blok en bevat de volgende inhoud:

<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">

Te kleine tekst

Deze factor toont of er tekst is op de pagina is die te klein is om goed te lezen. Dit kan voorkomen wanneer een pagina niet is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten (er is geen viewport tag op de pagina of de viewport is ingesteld met een vaste breedte). Hierdoor schalen mobiele browsers de pagina automatisch naar de breedte van het scherm en wordt de tekst kleiner en moeilijker leesbaar.    

Te kleine tikdoelen

Tikdoelen zijn elementen op de pagina waar gebruikers op kunnen klikken, zoals links en buttons. 

Tikdoelen die klein of te dicht op elkaar zijn, zijn moeilijk klikbaar op een touchscreen. Dit kan voorkomen als de pagina niet is aangepast voor mobiele apparaten (de viewport meta tag mist of is niet correct ingesteld). Het resultaat is dat mobiele browsers de pagina automatisch schalen naar het schermformaat en de pagina elementen, en de ruimtes ertussen, kleiner worden.    

Inhoud buiten de viewport

 Pagina inhoud die buiten de viewport valt, is inhoud die niet op het scherm van de gebruiker past, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen om het te bekijken.  

Zorg ervoor dat alle pagina inhoud is aangepast aan de breedte van de viewport. 

Pagina gebruikt plugins

Plugins helpen browsers om bepaalde typen web inhoud te tonen, zoals Flash, Silverlight en Java. De meeste mobiele apparaten ondersteunen dit soort plugins niet en bij de apparaten die het wel ondersteunen veroorzaken deze plugins vaak crashes en veiligheidslekken. Desktop browsers hebben ook steeds vaker problemen met deze plugins:

Internet Explorer draait zonder plugins in Windows UI mode.

Chrome ondersteunt de meeste plugins niet meer.

Firefox waarschuwt de gebruiker bij deze plugins.

Probeer SEO PowerSuite 7 dagen gratis

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Geen verplichtingen, puur voordeel!
Zie hoe je posities in Google verbeteren.

Méér dan 2 miljoen gebruikers wereldwijd